Palvelun toiminta on keskeytetty
Verkkotunnukselle pääsy on tilapäisesti estetty
Jos olet verkkotunnuksen omistaja, ota viivytyksettä yhteyttä luotonvalvontaan osoitteessa laskutus@futuroninternet.com